Valtio-omisteisilta yhtiöiltä odotetaan hyvää tulosta ja esimerkillistä vastuullisuutta

Valtio-omistaja on viime vuosina aktivoitunut yritysvastuutavoitteissaan. Vuonna 2014 keskustelua herätti vaatimus verojalanjäljen raportoinnista. Jatkossa saatamme nähdä entistä vilkkaampia vastuullisuusdebatteja valtio-omisteisten yhtiöiden yhtiökokouksissa.

Vuonna 2008 voimaan tullut laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta linjasi valtio-omistajan tahtotilaa ja omistajaohjauksen sääntelyä. Omistajaohjauslaki koskee valtion toimintaa omistajana kaikissa yhtiössä: omistajapolitiikan normit ja ohjeistukset koskevat lähtökohtaisesti sekä pörssi- että listaamattomia yhtiöitä.

Maan hallitus asettaa omistajapolitiikan keskeiset tavoitteet ja periaatteet hallitusohjelmassa ja niitä täsmennetään omistajapolitiikkaa koskevassa periaatepäätöksessä. Viimeisin periaatepäätös on marraskuulta 2011. Sen mukaisesti valtioenemmistöisten yhtiöiden – kuten Nordic Morningin –pitää raportoida yritysvastuustaan vuosittain.

Finanssineuvos Petri Vihervuori on istunut Nordic Morningin hallituksessa neljä vuotta. Hänen mukaansa valtio on ohjeistanut omistamiensa yhtiöiden yritysvastuuta kahdesta syystä: kasvattaakseen omistustensa arvoa ja vahvistaakseen hyvää yrityskansalaisuutta.

”Vastuullinen toiminta tukee yhtiön tuloskehitystä, mikä kasvattaa omistaja-arvoa. Toiseksi, valtio haluaa omistamiensa yhtiöiden toimivan hyvän yrityskansalaisen tavoin”, Vihervuori taustoittaa.

Avoimuutta veroraportointiin

Keväällä 2014 hallitus asetti kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman. Siinä valtion enemmistöomisteiset yhtiöt velvoitettiin raportoimaan veroistaan maakohtaisesti niin, että ensimmäinen raportti piti antaa vuodelta 2014. Valtion omistajaohjauksen vuoden 2014 vuosikertomuksessa todetaan, että ”kaikki yhtiöt julkaisivat enemmän verotietoja kuin aiemmin, mutta raportoinnin tasossa ja laajuudessa oli hyvin suuret yhtiökohtaiset erot”. Nordic Morningin veroraportointia Vihervuori pitää hyvänä.

Uusia vero- tai muiden yritysvastuutietojen raportointia koskevia kansallisia säädöksiä ei hänen mukaansa ole näköpiirissä:

”Nykytiedon mukaan Euroopan komissio linjaa veroraportointia jo tänä keväänä. Tässä välissä ei mielestäni ole tarpeen asettaa yrityksille uusia tai entistä tiukempia raportointivelvoitteita valtio-omistajan puolesta, vaan katsoa ensin komission linjaukset”, toteaa Vihervuori.

Nykyinen hallitus ei ole vielä antanut omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä. Mutta kun sen valmistelun aika koittaa, Petri Vihervuori on valmiina:

”Olisi hyvä, että yhtiöt esittäisivät yhtiökokouksessa yritysvastuunsa mitattavat tavoitteet ja lisäksi kertoisivat, onko tavoitteet saavutettu ja jos ei, niin mitä aiotaan tehdä, jotta ne saavutetaan. Jos tavoitteissa on onnistuttu, pitäisi asettaa uusia.”

Vihervuoren mukaan tämä nostaisi yritysvastuuasioiden painoarvoa entisestään. Se olisi myös voimakas kehotus vastuullisuustyön hitaille kiiruhtajille parantaa vauhtiaan.


Teksti: Sari Kuvaja, yritysvastuun ja viestinnän asiantuntija