Kilpailuetuna yhteistyö

Muutama vuosi sitten toimitusjohtaja Timo Lepistö pystyi omasta mielestään vihdoin kuvaamaan selkeästi, millaiseksi Nordic Morning -niminen kokonaisuus pitää rakentaa. Suunta oli ollut selvillä jo pitkään, mutta vasta nyt tuntui siltä, että oli syntymässä jotakin – niin, jopa vallankumouksellista. Väliin oli mahtunut hapuilua ja luovimista, eikä muutoksen nopeuttakaan oltu osattu ennakoida.

Uusi vaihe alkoi jo vuonna 2007, kun silloista Editaa alettiin myllätä digitaalisia viestintäpalveluja tarjoavaksi konserniksi. Rakennusvaiheen aikana Nordic Morningiin on ostettu oman segmenttinsä johtavia yhtiöitä. Nyt tästä kokonaisuudesta on alettu saada irti sitä, mihin on tähdätty: yhdessä luotuja uusia palveluja ja ratkaisuja sekä entistä vahvempaa tuloksentekokykyä. On alettu puhua Nordic Morningin palveluekosysteemistä, jossa eri brändien edustamat palvelut ja osaaminen täydentävät toisiaan.

Timo Lepistö kutsuu vuotta 2015 ”mielettömäksi edistysaskeleeksi”:

”Olemme sisäistäneet, että yhteistyö on kaiken ydin. Vaikka jokin palvelu olisi omassa kategoriassaan huippua, yksin se ei jatkuvassa muutoksessa riitä. Tänä päivänä näymme ulospäin entistä enemmän yhtenä Nordic Morningina.”

Nordic Morningin ekosysteemin ytimessä on kyky analysoida asiakkaan ongelma ja tarjota siihen ratkaisu, joka yhä useammin on eri konserniyhtiöiden palveluista muodostettu kokonaisuus. Analyysin tekevät yli yhtiörajojen toimivat analytiikkaekspertit, myyntiin tuovat tehoa yhteiset myyntitiimit.

”Kerromme asiakkaalle, mistä kiikastaa, ja toteutamme ratkaisut loppuun asti”, Lepistö kiteyttää.

Näin ei ole ollut aina. Nordic Morningiin hankituilla yhtiöillä on vahvat perinteet ja omat kulttuurinsa. Integroituminen osaksi konsernia vaatii mukautumista ja muutoskyvykkyyttä sekä yhtiöiltä että yksilöiltä. Kolme vuotta sitten konserniin hankitun Klikkicomin toimitusjohtaja Jukka Sundquist kuvaa Klikin muutosta ”kasvamiseksi teini-ikäisestä aikuiseksi”:

”Olimme pieni, kasvuhakuinen yritys, jonka oli opeteltava kurinalaiseksi ja tehokkaaksi. Meidän piti alkaa ottaa todellista vastuuta ja siirtyä ajattelemaan tuloksentekoa pelkän kasvun sijaan.”

Kaikille muutos ei ole ollut kivutonta. Sääntöjen ja tulostavoitteiden hyväksyminen on vienyt aikaa.

”Parasta on ollut päästä osaksi palveluekosysteemiä, jossa sisaryhtiöiden palvelut täydentävät ja vahvistavat toisiaan. Klikille tämä yhteistyö on selkeä kilpailuetu.”

Jukka Sundquist kiittää myös konsernin tarjoamaa talous- ja henkilöstöhallinnon tukea, minkä ansiosta Klikki on voinut ohjata resurssinsa liiketoiminnan kehittämiseen.

Tässä kohtaa Timo Lepistö nostaa esiin konsernin yhteiset arvot yhdistävänä tekijänä:

”Niihin voivat kaikki – uudet ja vanhat Nordic Morning -perheenjäsenet – nojata. Uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus. Renewal. Respect. Responsibility. Ne heijastavat tapaamme ajatella, ja toivon, että se on energisoivaa.”

Tarkoitus ei ole häivyttää yhtiöiden omaleimaisuutta. Timo Lepistö puhuu heimoista, kuten sisältöheimosta tai näkyvyysheimosta. Hänestä on tärkeää, että ihmiset voivat identifioitua siihen ryhmään, joka on lähimpänä omaa asiantuntemusta.

Jukka Sundquistin mielestä Klikissäkin on edelleen jäljellä teinivuosien särmää:

”Olemme ketteriä ja nopeita muutoksissa, ja uskon, että olemme tuoneet konserniin tekemisen meininkiä.”

Timo Lepistön mukaan luottamus ja yhteiset pelisäännöt rakentavat vahvaa organisaatiota. Kun pohja on kunnossa, tulostakin syntyy. Ihmiset ja yrityskulttuuri ovat ratkaisevassa asemassa myös silloin, kun tehdään yrityskauppoja:

”Uskon, että arvojemme ansioista olemme saaneet konserniin sellaisia yrityksiä ja ihmisiä, jotka tuovat mukanaan laaja-alaista näkemystä ja osaamista. En ostaisi yritystä, jonka ihmisiin en luota tai jonka kulttuurissa on epäeettisyyttä.”

Teksti: Sari Kuvaja, yritysvastuun ja viestinnän asiantuntija