Menestystä onnistuneella asiakaskokemuksella

Palvelumuotoilun avulla kehitetty asiakaskokemus auttavat yrityksiä voittamaan kilpailijat digitaalisessa toimintaympäristössä.

”Onnistunut asiakaskokemus tuottaa kuluttajille iloa ja auttaa yrityksiä menestymään. Yritysten liiketoiminnassa onnistuneella asiakaskokemuksella on merkittävä rooli. Parhaimmillaan se on kilpailuetu, sitouttaa asiakkaat ja kasvattaa yrityksen voittoa”, business development director Tero Salonen kuvailee.

Digitalisaatio on avannut markkinat ja yritykset ovat uudessa kilpailutilanteessa. Vaikka kilpailu olisikin paikallista, kansainväliset toimijat asettavat palveluiden vaatimustason.

Ottoboni tarjoaa yrityksille tukea ja keinoja tämän haasteen voittamiseen. ”Rakennamme yhdessä asiakkaiden kanssa palvelukokemuksia, joiden avulla he tekevät digitaalisuudesta kilpailuvaltin. Kyky ymmärtää asiakkaidemme asiakkaiden arvon muodostusta mahdollistaa edellytykset uudenlaisille ja onnistuneille asiakaskokemuksille. Palvelumuotoilun keinoin liiketoiminnan kipupisteet on mahdollista kääntää kilpailuvalteiksi”, Salonen sanoo.

Digitalisaation ja mobilisaation mahdollisuuksista liiketoiminnassa on puhuttu pitkään. Viimeistään nyt on aika siirtyä puheista tekoihin. Esimerkiksi Suomessa on paljon potentiaalisia innovaatioita, joihin on uskallettava tarttua.

Muutosvalmiuden ja halun kehittää omaa toimintaa on lähdettävä yrityksestä itsestään. ”Muutosta ja kehittämistä ei voi pakottaa ulkoapäin koska ulkopuolelta sanelemalla yrityksiä ei saa toimimaan uudella tavalla. Muutos tehdään yhdessä ja asiakaslähtöisyyden tulee olla strategisessa keskiössä. Kaikki tämä vaatii asiakkailtamme itsensä likoon laittamista ja epävarmuuden sietämistä, sillä vastaan tulee monia uusia asioita. Ottoboni auttaa ja vie eteenpäin näissä tilanteissa omalla osaamisellaan.”

Teksti: Paula Häkämies, viestinnän opiskelija

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Digitaalisia keinoja hyvään palveluun

Seed Digital Media auttaa tavoittamaan kuluttajat oikeassa paikassa.

Lue lisää »

Oma arkisto auttaa

Edita Publishingin sähköisen arkistoinnin palvelut auttavat asiakkaita käyttämään arkistoituja tietoja tehokkaasti jokapäiväisen työn tukena.

Lue lisää »