We offer a full range of services

Liiketoiminta-alueet

Visibility & Service Design

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Klikkicom Oy ja Ottoboni Finland Oy Suomessa sekä Klikki AB ja Ottoboni Sweden AB Ruotsissa. Ottoboni on erikoistunut business- ja palvelumuotoiluun. Klikkicom ja Klikki ovat erikoistuneet mediaoptimointiin.

Vuonna 2015 Visibility & Service Design -liiketoiminta-alueella tehtiin konsernin merkittävin yritysosto. Ruotsalaisen, business- ja palvelumuotoiluun erikoistuneen Ottobonin hankinta maaliskuussa vahvisti huomattavasti konsernin digitaalista palvelutarjontaa. Syyskuussa perustimme Ottobonin myös Suomeen yhdistämällä silloin vastikään hankitun Alkuvoiman ja Suomen Citatin.

Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 28,8 (20,0) milj. euroa. Ottobonin hankinta kasvatti liikevaihtoa 10,3 milj. euroa. Klikki-konsernissa alihankintalaskutuksen vähentäminen pienensi liikevaihtoa.

Liiketoiminta-alueen liiketappio oli -0,7 (-0,4) milj. euroa. Tulosta heikensivät -0,5 (-0,9) milj. euron kertaluonteiset erät, jotka syntyivät pääasiassa Ottoboni Sweden AB:n liiketoiminnan rationalisoinnista. Ottoboni Finland Oy muodostettiin syyskuussa hankkimalla Alkuvoima East Oy:n liiketoiminta ja yhdistämällä se Citat Oy:öön. Klikki-konsernin tulos oli voitollinen, mutta heikompi kuin edellisvuonna sekä Suomessa että Ruotsissa. Mods Graphic Studio paransi tulostaan edellisvuoteen verrattuna.

  20152014
Liikevaihto (M€) 28,8 20,0
Liikevoitto / -tappio (M€) -0,7 -0,4
Henkilöstö (keskimäärin) 171 76

Content

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Sitrus Agency Oy Suomessa, Sitrus Agency AB ja Mods Graphic Studio AB Ruotsissa ja Sitrus Ukraine LLC Ukrainassa. Sitrus on erikoistunut strategiseen sisältöön ja sisältömarkkinointiin, Mods on erikoistunut kuvankäsittelyyn ja Edita Publishing on erikoistunut tietopalveluihin, asiantuntijasisältöihin ja oppimisratkaisuihin.

Tarve vahvistaa sisältöosaamista johti Sitruksen perustamiseen syyskuussa. Ruotsissa tämä uudenajan sisältöyhtiö luotiin yhdistämällä JG Communication ja Citat. Suomessa Sitrukseen keskitettiin vastaava sisältöosaaminen Edita Publishingista ja entisestä Citatista.

Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 38,0 (41,7) milj. euroa. Liikevaihto laski eniten Sitrus Agency AB:ssä johtuen suurimpien asiakkaiden säästötoimenpiteistä. Edita Publishing Oy:n liikevaihto oli 0,5 milj. suurempi kuin edellisvuonna.

Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 2,2 (1,3) milj. euroa. Tulos sisälsi -1,2 (-2,7) milj. euroa kertaluonteisia eriä. Edita Publishing Oy:n tulos oli odotetusti edellisvuotta heikompi, sillä yhtiö panosti digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Sitrus Agency AB:ssä toimintojen rationalisointi fuusion yhteydessä ja merkittävän asiakkaan säästötoimenpiteet painoivat tuloksen raskaasti tappiolliseksi.

  20152014
Liikevaihto (M€) 38,0 41,7
Liikevoitto / -tappio (M€) 2,2 1,3
Henkilöstö (keskimäärin) 280 294

Campaigns & Dialogue

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa, Edita Bobergs AB sekä osakkuusyhtiöt BrandSystems AB ja Edita Bobergs Förvaltings AB Ruotsissa. Edita Prima ja Edita Bobergs ovat erikoistuneet personoituun printtiin ja Seed on erikoistunut asiakkuusmarkkinointiin.

Vuonna 2015 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 39,7 (46,5) milj. euroa. Liikevaihto oli sekä Suomessa että Ruotsissa 15 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna, mikä johtui pääasiassa suoramarkkinointi- ja yleispainotuotteiden kysynnän laskusta. Sen sijaan monikanavaisten ja vaihtuvaan tietoon perustuvien palvelujen liikevaihto lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 1,3 (2,1) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 1,8 (3,6) milj. euroa kertaluonteisia eriä arvonlisäveron palautuksista ja kiinteistön myyntivoitoista, mutta myös alaskirjauksia osakkuusyhtiöiden liikearvon arvonalentumisista. Tulos ilman kertaluonteisia eriä oli tappiollinen, mutta merkittävästi edellistä vuotta parempi.

  20152014
Liikevaihto (M€) 39,7 46,5
Liikevoitto / -tappio (M€) 1,3 2,1
Henkilöstö (keskimäärin) 219 253

Konsernin hallinnointi

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Nordic Morning Oyj on Suomen valtion täysin omistama suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä ja soveltuvin osin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevaa Corporate Governance -hallinnointikoodia.

Hallinnointiperiaatteet »

Hallitus 31.12.2015

Johtoryhmä 31.12.2015

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Digitaalisia keinoja hyvään palveluun

Seed Digital Media auttaa tavoittamaan kuluttajat oikeassa paikassa.

Lue lisää »

Menestystä onnistuneella asiakaskokemuksella

Palvelumuotoilun avulla kehitetty asiakaskokemus auttaa yrityksiä voittamaan kilpailijat digitaalisessa toimintaympäristössä.

Lue lisää »

Digitaalinen menestyminen edellyttää loppuasiakkaiden tarpeisiin vastaamista

Ottobonille loppukäyttäjiin keskittyminen on tärkeä osa työskentelyprosessia.

Lue lisää »

Asiakasymmärrys vauhdittaa liiketoimintaa

Asiakkaan käyttäytymisen ja ostoprosessien syvällinen tuntemus auttaa mukauttamaan omaa mediaa, parantamaan verkkomainontaa ja kehittämään verkkosivustoa.

Lue lisää »